Забравена парола
Сертификат

топ продукти
Facebook
Партньори

Условия за пазаруване

Вашите лични данни са защитени

„ЛЕ систем“ ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 413892.

Всеки КЛИЕНТ предоставя доброволно информация (име и фамилия за физическите лица и име на фирмата за юридическите лица, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, телефон, електронен/e-mail адрес), която се ползва от ДОСТАВЧИКА с цел улесняване на комуникацията и работата с КЛИЕНТИТЕ при удовлетворяване на техните специфични нужди и изисквания. Тази информация е под закрилата на Закона за защита на личните данни и не се предоставя на трети лица, освен в случаите, цитирани в посочения Закон.

Електронният адрес се администрира и записва като лични данни, с цел измерване на клиентско удовлетворение и с конкретни бизнес цели, срещу които може да изпратите възражение на нашите адреси.

Нашата платформа участва в програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (Online Comparison Shopping Kft. Адрес: Унгария, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Данъчен номер: HU24868291, Рег. №: 01-09-186759). Вашият електронен адрес се съхранява от Pazaruvaj.com като администратор на данни, с цел проучвания и чрез помощта на въпросници.

Общи условия
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за работа с платформата за електронна търговия на „ЛЕ систем“ ЕООД. Ползвайки системата, Вие приемате и се съгласявате с тези Общи условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни
и не приемате тези Условия, моля не използвайте платформата.


ПРЕДМЕТ


Настоящият документ представлява условията на ползване на уебсайта www.le-mag.org, които уреждат взаимоотношенията между „ЛЕ систем“ ЕООД и КЛИЕНТИТЕ при осъществяване на покупко-продажба на стоки от разстояние посредством платформата за електронна търговия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „ЛЕ систем“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила от момента на публикуването има на уебсайта www.le-mag.org и са задължителни за всички КЛИЕНТИ.

„ЛЕ систем” ЕООД, наричана по-долу ДОСТАВЧИК, като създател и собственик на електронния магазин www.le-mag.org, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в него единствено и само за лична употреба с нетърговска цел. Публикуваните материали са обект на защита от Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този уебсайт, са запазени марки и принадлежат на техните собственици.

 


ДЕФИНИЦИИ


„КЛИЕНТ“, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА, чрез електронния магазин.

„УЕБСАЙТ“ е домейнът www.le-mag.org и неговите поддомейни.

„ПОРЪЧКА“ е електронен документ, представляващ комуникационна форма между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, чрез който КЛИЕНТЪТ заявява на ДОСТАВЧИКА намерението си за закупуване на Стоки и Услуги през УЕБСАЙТА.

„СТОКИ“ и „УСЛУГИ“ е всеки предмет на договора за покупко-продажба от УЕБСАЙТА.

„ДОГОВОР“ е сключеното от разстояние споразумение между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА за покупко-продажба на СТОКИ и/или УСЛУГИ от УЕБСАЙТА, неразделна част от който са настоящите Общи условия.ЛИЧНИ ДАННИ


Всеки КЛИЕНТ предоставя доброволно информация (име и фамилия за физическите лица и име на фирмата за юридическите лица, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес), която се ползва от ДОСТАВЧИКА с цел улесняване на комуникацията и работата с КЛИЕНТИТЕ при удовлетворяване на техните специфични нужди и изисквания. Тази информация е под закрилата на Закона за защита на личните данни и не се предоставя на трети лица, освен в случаите, цитирани в посочения Закон.

„ЛЕ систем“ ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 413892.

УЕБСАЙТЪТ участва в програма Коректен магазин на Pazaruvaj.com (Online Comparison Shopping Kft. Адрес: Унгария, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Данъчен номер: HU24868291, Рег. №: 01-09-186759), който е упълномощен администратор на данни във връзка с измерване клиентското удоволетворение в рамките на Програмата Коректен Магазин. След покупка, електронният адрес на клиента се препраща към Pazaruvaj. Препращането на данните се осъществява с цел изискване на мнения от клиентите и публикуване им. Така препратеният e-mail адрес се администрира от Online Comparison Shopping Kft. като лични данни по наше нареждане, при наличието на съответните договори и условия за опазване сигурността на данните.

 


ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ


Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС.

В обявените в УЕБСАЙТА цени на стоките не са включени разходите за доставка, които са за сметка на КЛИЕНТА.

Крайната цена на закупените стоки се заплаща еднократно от КЛИЕНТА:

 • с дебитна или кредитна карта през системата за електронни плащания ePay.bg;
 • авансово по банков път въз основа на издадена проформа фактура, изпратена на електронния му адрес;
 • чрез наложен платеж в момента на получаване на поръчаните СТОКИ от куриер.

При плащането по безкасов начин, плащането се счита за извършено на датата на заверяване на сметката на ДОСТАВЧИКА. Плащането на посочената във фактурата сума се извършва не по-късно от 5 (пет) работни дни след датата на генерирането и изпращането ѝ на КЛИЕНТА. Неспазването на срока дава право на ДОСТАВЧИКА да отмени направената поръчка, както и да откаже повторна такава, генерирана от същия КЛИЕНТ.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да предлага намаление на цената или отстъпки от обявената в УЕБСАЙТА цена.ПРАВА НА КЛИЕНТА


КЛИЕНТЪТ има право да придобива стоките, предлагани на интернет страницата на електронния магазин www.le-mag.org, в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

КЛИЕНТЪТ има право да заяви съгласие данните, които предоставя на ДОСТАВЧИКА, при осъществяване на покупката, да бъдат използвани с цел изпращане на печатни и електронни рекламни материали или непоискани търговски съобщения.

КЛИЕНТЪТ има право да получи детайлизирана сметка за направената покупка, която съдържа информация за всички закупени стоки, обща стойност на всеки продукт, общ размер на дължимата сума, срок за плащане, възможни начини за плащане.

КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор и върне получената стока, ако е налице някое от следните условия:

 • доставената стока видимо не съответства на поръчаната, което се установява при фактическото ѝ получаване;
 • стойността на поръчката се разминава с тази, генерирана при потвърждаване на поръчката.

КЛИЕНТЪТ има право, без посочване на причина и без да дължи неустойка или друго обезщетение, да върне получените СТОКИ. Това е допустимо, в случай, че са спазени следните условия:

 • заявката за връщане е направена в писмен вид, на електронния адрес на ДОСТАВЧИКА, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка. В съобщението трябва да се съдържа информация за банковата сметка, по която да се възстанови заплатената сума за закупената СТОКА;
 • запазен е отличният търговски вид на СТОКАТА, етикети, оригинална опаковка и документи, съпътстващи СТОКАТА, издадени от ДОСТАВЧИКА, съответния производител и/или официален дистрибутор;
 • разходите за връщане на стоката до посочения от представител на ДОСТАВЧИКА адрес се заплащат от КЛИЕНТА;
 • в случай, че КЛИЕНТЪТ е ползвал безплатна доставка на закупената СТОКА, ДОСТАВЧИКЪТ има право да удържи направените разходи за куриерски услуги при възстановяване на заплатената сума за закупената СТОКА.

Ако е нарушено някое от посочените условия за връщане на стока, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не възстанови на КЛИЕНТА заплатената сума.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва настоящите Общи Условия. Негови задължения са:

 • да предостави изписана на кирилица информация за име и фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес; 
 • да заплати цената на поръчаните стоки и разходите за доставка;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка.

При фактическото предаване на СТОКАТА КЛИЕНТЪТ, или упълномощено от него трето лице, подписва придружаващите я документи. Трето лице е нетитуляр на поръчката, но приема стоката на посочения адрес за доставка.

В случай, че в определения за доставка срок, не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението да достави заявената стока. Клиентът може да заяви повторно получаване на стоката, като заплати необходимите разходи, свързани с доставката.ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА


ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки, по собствена преценка, без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на потвърждаване на поръчката на желаната стока.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи в срок всички дължими суми за закупените стоки.

ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да изиска авансово плащане на поръчаните стоки.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща на КЛИЕНТА по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама, информация, относно промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като КЛИЕНТ, както и да се обръща към КЛИЕНТА, с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да отмени дадена поръчка в случай, че клиентските данни са непълни, неточни или не са изписани на кирилица.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА


ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че предлага фабрично нови продукти, изцяло съответстващи на информацията, предоставена на КЛИЕНТА.

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава, след получаване на заявлението от КЛИЕНТА през УЕБСАЙТА да му достави желаната стока. Наличността на поръчаните артикули трябва да се потвърди в рамките на първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката, а фактическото изпращане на поръчаните продукти да се извърши най-късно до три работни дни след потвърждаване на същата. В случай, че поръчания продукт не е наличен, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА на посочения от него електронен адрес или телефон.

При посочени неверни данни от страна на КЛИЕНТА при потвърждаване на поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изпълнението на направената заявка.ГАРАНЦИИ


ДОСТАВЧИКЪТ предлага всички СТОКИ през УЕБСАЙТА с гаранция за съответствие на стоката с ДОГОВОРА в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на СТОКАТА.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на СТОКАТА към КЛИЕНТА.

При нужда от гаранционно обслужване СТОКАТА следва да се достави от КЛИЕНТА в най-близкия упълномощен сервиз в оригиналната опаковка заедно с гаранционна карта и фактура и/или касова бележка.

Гаранцията не е валидна в случай на:

 • инциденти при транспортиране и товарно-разтоварни работи и вреди възникнали в следствие на такива инциденти;
 • дефекти и повреди, възникнали в резултат на неправилна употреба от страна на КЛИЕНТА, употреба на СТОКАТА по начин различен от посочения в инструцията за експлоатация, както и при ползване на битови уреди за професионални, търговски и индустриални цели;
 • дефекти и повреди, възникнали в следствие на пожар, земетресение, наводнение, мълния или друго природно бедствие, отклонение в захранващото напрежение, война, безредици или други непредвидени инциденти и външни фактори.

Гаранцията е допълнение и в никакъв случай не ограничава правата на КЛИЕНТА съгласно Българското законодателсвто.РЕКЛАМАЦИИ


Според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, КЛИЕНТЪТ има право на рекламация при следните случаи:

 • констатирани липси;
 • дефекти на стоката;
 • несъответствие с обявената търговска марка.

Рекламация се предявява в рамките на 5 (пет) работни дни след закупуване на стоката. При предявяване на рекламация потребителя може да претендира за:

 • заменяне на стоката с нова;
 • намаление от цената.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


„ЛЕ систем“ ЕООД е със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Силистра“ №38 и идентификационен номер по ДДС BG203114573.

Можете да се свържете с ДОСТАВЧИКА на посочените в УЕБСАЙТА координати.

 

 

 

 

 

Последна актуализация: май 2018 г.

WebShop System